ตัวอย่างหนัง

เรื่องย่อ

King Naresuan 6 / ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค ๖ อวสานหงสา (2016)

King Naresuan 6 แม้นยุทธหัตถีจะเป็นมหาศึกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ แต่ก็หาใช่ศึกสุดท้ายที่ทำให้อโยธยามีความ­สุขสงบมาอีกกว่า 200 ปีไม่ หากคือการเริ่มต้นแห่งการรวบรวมบ้านเมืองแ­ละสร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับแผ่นดิน

ตัวหลักเล่นไม่ได้ ให้กดดู ตัวเล่นสำรอง1-2 นะคะ