ตัวอย่างหนัง

เรื่องย่อ

Indiana Jones 1 / ขุมทรัพย์สุดขอบฟ้า 1 (1981)

Indiana Jones 1 ในปี 1936 นักโบราณคดีและนักผจญภัย Indiana Jones ได้รับการว่าจ้างจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเพื่อค้นหาหีบพันธสัญญาก่อนที่พวกนาซีอดอล์ฟฮิตเลอร์จะได้รับพลังวิเศษ

ตัวหลักเล่นไม่ได้ ให้กดดู ตัวเล่นสำรอง1-2 นะคะ